Urologické centrá pre čistú intermitentnú katetrizáciu

Zoznam urologických centier pre čistú intermitentnú katetrizáciu

Prosím kliknite do mapy a vyberte kraj, v ktorom hľadáte stomické poradne.

Bratislavský kraj

UNB - Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

Adresa: Antolská 11, 851 07 Bratislava
Lekár: MUDr. Lenka Vačková
Sestra: Adriana Morgensteinová, Tatiana Mocková
tel. kontakt: 02 6867 2813

Urologická ambulancia CUIMED s.r.o.

Adresa: Strečnianska 13, 851 05 Bratislava
Lekár: MUDr. Peter Kertes, MUDr. Hladík Marián, Doc. MUDr Goncalves Frederico
Sestra: Magdaléna Mászárová
tel. kontakt: 02 6225 0086

J.BREZA MEDICAL s.r.o.

Adresa: Limbova 5, 833 50 Bratislava
Lekár: MUDr. Ján Breza
Tel. kontakt: 0903 415 281

Banskobystrický kraj

Urologická ambulancia UROplus s.r.o.

Adresa: Kozačeka 9282, 960 01 Zvolen
Lekár: MUDr. Magdaléna Božiková
tel. kontakt: 0944 990 583

Košický kraj

Urologické oddelenie, UNLP Košice

Adresa: Rastislavova 43, 041 90 Košice
Lekár: MUDr. Ľubomír Velk, PhD, MPH
Sestra: Soňa Bogová
tel. kontakt: 055 6152 852

Urologická klinika, UNLP Košice

Adresa: Trieda SNP 1, 040 66 Košice
Lekár: MUDr. Vladimíra Sobolová
Sestra: Ľuba Michnová, Mgr. Anna Pagáčová
tel. kontakt: 055 6403 589

NsP Š.Kukuru - ProCare Michalovce

Adresa: Špitálska 2, 071 01 Michalovce
Lekár: MUDr. Vladimír Polák
Sestra: Danka Poprendová
tel. kontakt: 056 6416 650

Nitriansky kraj

Urologické oddelenie FN Nitra

Adresa: Špitálska 6, 944 01 Nitra
Lekár: MUDr. Anton Maňák, MUDr. Milan Chalachan
Sestra: Viera Kopernická
tel. kontakt: 037 6545 211

UROVED s.r.o. Urologická ambulancia

Adresa: Čajkovského 46, 949 11 Nitra
Lekár: MUDr. Marek Brezovský, PhD.
Sestra: Michaela Minárová
tel. kontakt: 037 6422 654

Urocentrum Levice s.r.o.

Adresa: ul. Slobody 5341/14, 934 05 Levice
Lekár: MUDr. Ladislav Macko
Sestra: Mária Tóthová
tel. kontakt: 0905 242 689

NZZ - súkromná urologická ambulancia

Adresa: Eötvösova 37, 945 01 Komárno
Lekár: MUDr. Richard Zács
Sestra: Mária Bölcskeiová
tel. kontakt: +421357704404

Prešovský kraj

Klinika urológie FNsP J.A. Reimana

Adresa: Hollého 14, 080 01 Prešov
Lekár: Doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD
Sestra: Mgr. Zuzana Tkáčová
tel. kontakt: 0905 244 256

Urologické oddelenie, Nemocnica Poprad a.s.

Adresa: Banícka 28, 058 45 Poprad
Lekár: MUDr. Daniela Kovářová
Sestra: Mgr. Darina Krausová
tel. kontakt: 052 7125 449

Trenčiansky kraj

Urologické oddelenie NsP Bojnice

Adresa: Nemocničná 2, 972 01 Bojnice
Lekár: MUDr. Peter Čech, PhD
Sestra: Ľubica Mittašová
tel. kontakt: 046 5112 426, 046 5112 429

Urologická ambulancia s.r.o.

Adresa: Hviezdoslavova 1, 971 01 Prievidza
Lekár: MUDr. Vladimír Kittel
Sestra: Andrea Rozenbergová
tel. kontakt: 046 5433 936

MAPA Púchov s.r.o. - urologická amb.

Adresa: Pod Lachovcom 1727/55, 020 01 Púchov
Lekár: MUDr. Ladislav Slobodník
Sestra: Lenka Struňáková
tel. kontakt: 0904 459 885

Urologické oddelenie FN Trenčín

Adresa: Legionárska 25, 911 71 Trenčín
Lekár: MUDr. Peter Kohútek
tel. kontakt: 032 6566 110

Trnavský kraj

Urologická klinika FN Trnava

Adresa: A. Žarnova 11, 917 01 Trnava
Lekár: MUDr. Erich Mikurčík
Sestra: Alžbeta Takácsová
tel. kontakt: 033 5938 111

UROX s.r.o. Urologická ambulancia

Adresa: Winterova 41, Piešťany
Lekár: MUDr. Milan Gajdoš, MPH
tel. kontakt: 0905 254 148

Urologické oddelenie FNsP Skalica a.s.

Adresa: Koreszkova 936/7, 909 01 Skalica
Lekár: MUDr. Ľubomír Uherčík, PhD
Sestra: Petra Hrnčírová
tel. kontakt: 034 6969 108

Svet zdravia a.s - Nemocnica Galanta

Adresa: Hodská 373/38, 924 01 Galanta
Lekár: MUDr. Ondrej Hajduk
Sestra: Andrea Dubová
tel. kontakt: 031 7833 780

Žilinský kraj

Urologické oddelenie FNsP Žilina

Adresa: V. Spanyola 43, 010 07 Žilina
Lekár: MUDr. Ľubomír Čimbora
Sestra: Antónia Majzelová
tel. kontakt: 041 5110 435

Urologická klinika JLF UK a UN Martin

Adresa: Kollárova 2, 036 01 Martin
Lekár: MUDr. Martin Jonáš
Sestra: Gabriela Harceková
tel. kontakt: 043 4203 335

Súkromná urologická ambulancia

Adresa: J.D. Matejovie 542, 033 01 Liptovský Hrádok
Lekár: MUDr. Henrich Klečka
Sestra: Gabriela Machovičová
tel. kontakt: 0908 237 283

Telefonická podpora

našich poradkýň - zdravotných sestier

Coloplast Kontakt zahŕňa aj telefonickú službu, kam rnôžete zavolať, ak máte obavy súvisiace so stómiou a chceli by ste poradit‘ s používaním zdravotných pomôcok alebo máte komplikácie.

Pomoc keď ju potrebujete

Bezplatná infolinka je vám k dispozícii v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00. Vždy sa dovoláte našim zdravotným sestrám, ktoré majú viacročné skúsenosti s prácou na bezplatnej linke. Počas telefonického rozhovoru si môžete požiadať o zaslanie dodatočných informácii formou brožúr, letákov alebo odkazov na webové stránky. Naše poradkyne vám radi pošlú vzorky zdarma.

V prípade vážnych zdravotných problémov, vám naše poradkyne odporučia návštevu najbližšieho odborného lekár/sestru. Ak neviete, kde sa nachádza najbližší odborný lekár/sestra, naše poradkyne vám radi pomôžu.

V hľadaní odpovedí na vaše otázky nie ste sami. Skúsme ich hľadať spoločne!

Sme tu pre vás, aby sme vám pomohli.

Kontaktujte nás.

Telefón: 0800 159 159
Email: info@coloplast.sk

Prihláste sa do Coloplast Kontakt už dnes!

Zapojiť sa do programu je jednoduché

Napíšte nám, alebo nám zavolajte na 0800 159 159. Služby Coloplast Kontakt už využilo viac ako 20 tisíc ľudí s intímnymi zdravotnými problémami. Staňte sa aj vy jedným z nich! Tešíme sa, že vás skoro privítame v programe Coloplast Kontakt!