O nás

Uľahčujeme život

Spoločnosť Coloplast vyvíja produkty a služby, ktoré uľahčujú život ľuďom s osobnými a intímnymi zdravotnými problémami. Tieto problémy sú často tabu a spojené s traumou. Čím je stav intímnejší, tým väčšia je potreba priblížiť sa zákazníkovi, pochopiť jeho svet a vytvoriť riešenia, ktoré citlivo reagujú na jeho potreby. Nazývame to intímna zdravotná starostlivosť.

Spoločnosť Coloplast

História spoločnosti Coloplast sa začala písať v roku 1954. Elise Sørensenová bola zdravotná sestra. Jej sestra Thora práve absolvovala stomický zákrok a mala obavy vychádzať medzi ľudí, pretože sa bála úniku výlučkov zo stómie. Pri počúvaní rozprávania svojej sestry o problémoch Elise dostala nápad na prvé lepiace stomické vrecko na svete.

Stavebný inžinier a výrobca plastov Aage Louis-Hansen spolu so ženou Johanne Louis-Hansenovou, vyškolenou zdravotnou sestrou, vyrobili podľa Elisinho nápadu stomické vrecko. Práve toto stomické vrecko pomohlo Thore i tisíckam iných viesť život, po akom túžia.

Jednoduché ale veľmi prínosné riešenie.

V súčasnosti naša firma pôsobí v oblasti starostlivosti o stómiu, starostlivosti o kontinenciu, starostlivosti o rany a kožu a urologickú starostlivosť. Pôsobíme na celom svete a zamestnávame viac ako 11 000 pracovníkov.

Hodnoty

Naše hodnoty definujú spôsob myslenia a konania, nielen jednotlivcov, ale celej spoločnosti.

Blízkosť

Blízkosť ku všetkým zákazníkom – koncoví užívatelia, ako aj odborníci v oblasti zdravotnej starostlivosti sú našim cieľom.

Vášeň

V spoločnosti Coloplast zdieľame vášeň pre zmenu a sme odhodlaní ju dosiahnuť.

Rešpekt a zodpovednosť

Vzájomný rešpekt a rešpekt k svetu okolo nás bude vždy v srdci kultúry spoločnosti Coloplast.