Stomické poradne

Zoznam stomických poradní

Prosím kliknite do mapy a vyberte kraj, v ktorom hľadáte stomické poradne.

Bratislavský kraj

Univerzitná nemocnica Bratislava - Petržalka

Antolská 11, 851 07 Bratislava,
Onko-chirurgická ambulancia (poliklinika prízemie),
MUDr. Marián Príbeľský, CSc., tel. 02/6867 2508,
Pondelok, utorok, streda

Univerzitná nemocnica Bratislava - Kramáre

Limbova 5, 831 01 Bratislava
Chir. amb. č.d. 111
p. Alena Tóthová
tel. 02/595 42467, 02/595 42366
Pondelok 13.00 – 14.30 hod.

Národný onkologický ústav Bratislava

Klenová 1,
833 10 Bratislava,
Chir. klinika,
tel. 02/593 78343,
Len pre stomikov operovaných v NOÚ

Univerzitná nemocnica Bratislava - Kramáre

Limbova 5,
831 01 Bratislava,
Chir. amb. č.d. 111,
p. Alena Tóthová,
tel. 02/595 42467, 02/595 42366,
Pondelok 13.00 – 14.30 hod.

Onkologický ústav Sv. Alžbety, Bratislava

Heydukova 10,
812 50 Bratislava,
Stomická ambulancia (chir. amb. prízemie),
Mgr. Lada Valová,
tel. 02/5924 9215,
Každá prvá streda v mesiaci,
15.00 – 18.00 hod

UNsP Milosrdní Bratia, spol. s.r.o, Bratislava

Nám. SNP 10,
814 65 Bratislava,
Chir. amb.,
Mgr. Iveta Simonová,
tel. 02/5788 7400, 0902 334 560,
Štvrtok 14.00 -15.00 hod.

Banskobystrický kraj

FNsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica

Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica,
Odborná chir. amb. (poliklinika 1. posch.), č.d. 1152,
Pondelok 12.00-15.00 hod., štvrtok 9.00 – 15.00 hod.,
Tel. 048/441 3543

Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o., Lučenec

Nám. Republiky 14, 984 39 Lučenec,
Onko-chir. amb.,
p. Iveta Miklušicová,
tel. 047/431 1555,
Utorok a streda, 8.00 -14.00 hod.

Nemocnica Zvolen, a.s. - Agel, Zvolen

Kuzmányho nábrežie 28, 960 89 Zvolen,
Chir. odd. (1.posch),
vedúca sestra p. Alena Jurcsíková,
Tel. 045/520 1574,
pondelok – piatok

Svet zdravia, a.s. - Nemocnica Žiar nad Hronom

Sládkovičova 11, 965 37 Žiar nad Hronom,
Chir. odd.,
vedúca sestra Mgr. Margita Sedláková,
p. Mária Forgáčová,
Tel. 045/670 9201,
pondelok – piatok

FNsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica

Nám. L. Svobodu 1,
975 17 Banská Bystrica,
Chirurgická ambulancia (Ambulancia hepato-pankreato-biliárnej chirurgie),
Pondelok-piatok 7:00 – 15:30,
tel. 048/441 3892

Košický kraj

Pro Vitae n.o., Všeobecná nemocnica, Gelnica

Nemocničná 33,
055 06 Gelnica,
Chir. amb.,
MUDr. Marián Hudák,
tel.053/4821 444(5),
Pondelok – piatok,
8:00-14:00 hod.

Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice

Rastislavova 43,
041 90 Košice,
II. chir. klinika,
Mgr. Iveta Nagyová,
tel. 055/615 2145,
Streda a štvrtok,
14.00-15.00 hod.

Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice

Trieda SNP 1,
041 90 Košice,
I. chir. klinika,
tel. 055/640 3870
Mgr. Gabriela Chovancová,
tel. 0905 143 969,
pondelok – piatok,
8.00 hod -15.00 hod.

Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice

Trieda SNP 1,
041 90 Košice,
I. chir. klinika,
tel. 055/640 3870
Monika Janitorová,
tel. 0918 248 555,
pondelok – piatok,
8.00 hod -15.00 hod.

Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice

Trieda SNP 1,
041 90 Košice,
I. chir. klinika,
tel. 055/640 3870
Janette Janitová,
tel. 0918 488 781,
pondelok – piatok,
8.00 hod -15.00 hod.

Nemocnica Košice - Šaca, a.s., Agel

Lúčna 57,
040 15 Košice-Šaca,
III. chir. klinika, chir.amb.,
p. Anna Rusnáková,
tel. 055/723 4518,
Pondelok – piatok,
13.00-14.00. hod.

Svet zdravia, a.s. - Nemocnica Michalovce

Špitálska 2,
071 01 Michalovce,
Chir.odd.,
Mgr. Anna Matiová,
tel. 056/641 6755, 0908 984 064,
Pondelok – piatok 7.00-15.30 hod

Svet zdravia, a.s. - Nemocnica Michalovce

Špitálska 2,
071 01 Michalovce,
Chir.odd.,
Onko-chir. amb.,
MUDr. Bohdan Koziak,
tel. 056/641 6825,
Štvrtok 7.00 -14.00 hod.

Svet zdravia, a.s.- Nemocnica s poliklinikou sv. Alžbety, Rožňava

Špitálska 1,
048 01 Rožňava,
Chir. amb.,
p. Lenka Plačková,
tel. 058/777 1377,
Pondelok – piatok,
7.00 -14.00 hod.

Svet zdravia, a.s. - Nemocnica Spišská Nová Ves

Jánskeho 1,
052 01 Spišská Nová Ves,
Chir. odd.,
Bc. Ivana Súľovská,
tel. 0904 549 101,
Pondelok – piatok,
8.00 -14.00 hod.

Svet zdravia, a.s. - Nemocnica Trebišov

SNP 1079/76,
075 01 Trebišov,
Mgr. Adriana Kolesárová,
každý 3. utorok v mesiaci,
tel. 056/666 0761,
13:00 do 15:00

Nitriansky kraj

Nemocnica AGEL, Komárno

Mederčská 39, 945 01 Komárno,
Chirurgické oddelenie,
MUDr. Gustáv Škodáček, Mgr. Alica Zsomborgi,
tel. 035/790 9222,
Pondelok – piatok 8:00 -15.00 hod.

Nemocnica AGEL, Komárno

Onko.odd.,
MUDr. Oľga Rosínska,
tel.035/790 9587,
Pondelok – piatok 8:00 -14.00 hod.

MediKom, s.r.o., chir.amb., Komárno

Špitálska 1016, 945 01 Komárno,
MUDr. František Baštrnák, tel. 0918539495,
p. Alena Kočišová,
tel. 035/777 8182,
každý štvrtok 8.00-12.00

Nemocnica AGEL, Levice

SNP 19, 934 01 Levice,
Chirurgická príjmová ambulancia,
p. Katarína Mačuchová,
tel. 0915 246 091,
Pondelok – piatok 13.00 -14.00 hod.

Fakultná nemocnica, Nitra

Špitálska 6, 950 01 Nitra,
Chirurgický pavilón,
prízemie č. dv. 163,
p. Jana Šabíková,
037/6545427,
Pondelok 12.00 -14.00 hod., piatok 7.00-8.30

Fakultná nemocnica, Nitra

Špitálska 6, 950 01 Nitra,
Chir. klinika 3. posch. p.Helena Malúchová 037/6545430

Poliklinika sv. Medarda, Nitra
Špitálska 13, 949 01 Nitra,

MUDr. Ľubomír Ševčík,
Mgr.Silvia Miháliková,
tel. 037/694 2231,
Pondelok – Piatok 8.00 -12.00 hod.

Fakultná nemocnica s poliklinikou, Nové Zámky

Slovenská 11A, 940 34 Nové Zámky,
Chirurgická ambulancia 9.poschodie,
p. Katarína Csandová,
tel. 035/691 2752,
Pondelok- Piatok 8.00-14.00

Nemocnica na okraji mesta n.o., Partizánske

Nová Nemocnica 511, Partizánske,
Ambulancia klinickej onkológie,
MUDr.Alexandra Szabová, Pondelok-Piatok 7.00 – 14.00,
Tel.:038/7473116

Svet zdravia, Nemocnica Topoľčany a.s.

Pavlovova 17, 955 20 Topoľčany,
Onkologická ambulancia II.,
p. Mária Michnová,
tel.038/3824414,
utorok a piatok 10:00-14:00 po telefonickom dohovore

Nemocnica AGEL, Zlaté Moravce

Bernolákova 4, Zlaté Moravce,
Chirurgická ambulancia II. prízemie,
Mgr. Ľubica Zlatňanská,
tel. 037/690 5204,
pondelok 8.00-12.00 hod. a  štvrtok 9.00-12.30 hod.

Prešovský kraj

Všeobecná nemocnica s poliklinikou,a.s., Agel, Levoča

Preobstnerova cesta 2/3082,
054 01 Levoča,
Chir. odd.
Mgr. Renáta Kopkášová,
tel. 0917 424 651
Pondelok – piatok,
8.00-15.00 hod.

NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

Sv. Jakuba 21,
085 01 Bardejov,
Chir. odd.,
p. Mária Arendáčová,
tel. 054/478 8435,
Pondelok – piatok,
7:00-14:00 hod.

Svet zdravia, a.s. - Nemocnica Humenné

Nemocničná 7,
066 36 Humenné,
Chir. odd.,
Mgr. Lenka Fencáková,
tel. 057/770 6352
Pondelok – piatok,
8.00 -14.00 hod.

Svet zdravia, a.s. - Nemocnica Humenné

Nemocničná 7,
066 36 Humenné,
Chir. odd.,
Mgr. Jana Rošková,
tel. 0918 213 868,
1. a 3. stredu,
13.00-15.00 hod.

POKO Poprad, s.r.o., Adus poliklinika
Mnoheľova 2,
058 01 Poprad,
Mgr. Iveta Šefčáková,
tel. 0907 438 485,
p. Lucia Frančeková,
tel. 0908 501 555,
pondelok – piatok
8.00 – 14.00 hod.
Fakuktná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana, Prešov

J. Hollého 14,
080 01 Prešov,
Onko-chir. amb. 5. poschodie,
051/701 1607,
Pondelok: prim. MUDr. Jaroslav Barla,
Štvrtok: MUDr. Ján Vaško

Neštátna chirurgická ambulania - Holger Slovakia, s.r.o.

Prostějovská 33/B,
080 01 Prešov,
MUDr. Slavomír Kvokačka,
tel. 0949 718 994,
kvokacka@zoznam.sk,
Pondelok – piatok,
9.00- 12.00 hod.

Poliklinika Pro Care - Sekčov, Prešov

Jurkovičova 19,
080 01 Prešov,
Onko-chir. amb.,
MUDr. Ján Hanudeľ,
tel. 051/756 3593,
Každý deň okrem stredy,
13.00 -15.00 hod.

Nemocnica Snina, s.r.o.

Sládkovičova 300/03,
069 01 Snina,
Chir. odd.,
Mgr. Dana Titová,
tel. 057/787 1215,
Pondelok – piatok,
8.00 -14.00 hod.

Ľubovnianska nemocnica, n.o., Stará Ľubovňa

Obrancov mieru 3,
064 01 Stará Ľubovňa,
POKO amb.,
MUDr. Martina Turčániová,
Mgr. V. Plavnická,
Mgr. Mária Krafčíková,
tel. 052/431 7331,
Pondelok – piatok,
7.00 -14.00 hod.

Svet zdravia, a.s. - Nemocnica Svidník

ul. MUDr.Pribulu,
089 01 Svidník,
Onko. amb.,
p. Emília Kolesárová,
p. Anna Weisová,
tel. 054/786 0254,
Pondelok – piatok,
8.00 -14.00 hod., 

Svet zdravia, a.s.- Nemocnica Vranov nad Topľou

M.R.Štefánika 178/177B,
093 27 Vranov nad Topľou,
Onkolog. amb.,
Mgr. Kristína Šaffová,
Utorok a štvrtok,
10.00 – 14.00 hod.,
Tel. 057/486 5158,
0908 361 075

Poliklinika Sabinov n.o.

Slov. národného povstania 1,
08301 Sabinov,
chir. amb.,
MUDr. Jurij Chudov,
051/773 9755,
Po.,Ut.,Pia. 8.00-14.00 h

Trenčiansky kraj

Fakultná nemocnica Trenčín

Legionárska 28,
911 01 Trenčín,
Stomická amb.
p. Mgr. Mária Matejíková,
p. Mgr. Adriana Kročilová,
Pondelok 8:00-13:00 hod.

NZZ Sv.Vincent, s.r.o., Prievidza

Hviezdoslavova 3, 971 01
Prievidza,
Onko-chir. amb.,
Gabriela Gabovičová,
tel. 046/542 2765,
Piatok 10.00 -12.00 hod.

Trnavský kraj

Nemocnica s poliklinikou Svet zdravia, a.s., Dunajská Streda

Veľkoblahovská 23,
929 01 Dunajská Streda,
Chirurgické odd.,
p. Judita Kósa,
tel. 0918 710 035

Nemocnica s poliklinikou sv.Lukáša Galanta, a.s.

Hodská 38, 924 22 Galanta,
Chirurgická ambulancia (8.posch.),
Jana Szentiványiová,
tel. 031/783 3870,
Prvý štvrtok v mesiaci od 13.00 do 15.30

Fakultná nemocnica AGEL Skalica, a.s.

Koreszkova 7,
909 82 Skalica,
Onkol. amb.,
p. Marta Ivičicová,
tel. 034/664 4365
Pondelok – piatok 8:00-14:00 hod.

Falultná nemocnica, Trnava
A. Žarnova 11,
917 75 Trnava,
Proktololog. amb.,
p. Mária Dovičičová,
tel.033/593 8817,
Piatok 10:00-12:00 hod.

Žilinský kraj

Kysucká nemocnica s poliklinikou, Čadca

Palárikova 57, 022 01 Čadca,
Onko-chir. amb.,
vedúca sestra Mgr. Mária Šimčisková,
Tel. 041/4604 468,
streda v ordinačných hodinách

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou, Dolný Kubín

Nemocničná 10, 026 14 Dolný Kubín,
Bc. Zlatica Mišúlová,
tel. 043/580 1276,
13.00-15.00 hod.,
posledný piatok v mesiaci

Liptovská nemocnica s poliklinikou, Liptovský Mikuláš

Palúčanská 25, 031 23 Liptovský Mikuláš,
Onko-chir.amb.,
p. Gabriela Kasanická,
tel. 044/556 3281,
Piatok 8.00 -14.30 hod.

Univerzitná nemocnica, Martin

Kollárova 2, 036 01 Martin,
Koloproktologická amb.,
MUDr. Marek Adámik,
Tel. 043/ 420 3307,
pondelok a piatok 8.00 -14.00 hod.

Ústredná vojenská nemocnica SNP, Ružomberok

ul. gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok,
Chir. amb.,
p. Janka Mišková,
pondelok – piatok (podľa dohody),
Tel. 044/438 2804

Hornooravská nemocnica s poliklinikou, Trstená

Bernolákova 24, 028 01 Trstená,
Onko-chir. amb.
tel. 043/530 7240

Nemocnica s poliklinikou, Považská Bystrica

Nemocničná 986,
017 01 Považská Bystrica,
Stomická amb.,
MUDr. Szikora,
p. Marta Janošková,
Tel. 042/430 4426,
piatok 10.00 – 14.00 hod.

Fakultná nemocnica s poliklinikou, Žilina

ul.Vojtecha Spanyola 43,
012 07 Žilina,
Stomická poradňa, poliklinika, 4 posch. č.d. 406,
p. Eva Beňová,
Piatok 8.30 – 13.45 hod.,
tel. 041/511 0275

Telefonická podpora

našich poradkýň - zdravotných sestier

Coloplast Kontakt zahŕňa aj telefonickú službu, kam rnôžete zavolať, ak máte obavy súvisiace so stómiou a chceli by ste poradit‘ s používaním zdravotných pomôcok alebo máte komplikácie.

Pomoc keď ju potrebujete

Bezplatná infolinka je vám k dispozícii v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00. Vždy sa dovoláte našim zdravotným sestrám, ktoré majú viacročné skúsenosti s prácou na bezplatnej linke. Počas telefonického rozhovoru si môžete požiadať o zaslanie dodatočných informácii formou brožúr, letákov alebo odkazov na webové stránky. Naše poradkyne vám radi pošlú vzorky zdarma.

V prípade vážnych zdravotných problémov, vám naše poradkyne odporučia návštevu najbližšieho odborného lekár/sestru. Ak neviete, kde sa nachádza najbližší odborný lekár/sestra, naše poradkyne vám radi pomôžu.

V hľadaní odpovedí na vaše otázky nie ste sami. Skúsme ich hľadať spoločne!

Sme tu pre vás, aby sme vám pomohli.

Kontaktujte nás.

Telefón: 0800 159 159
Email: info@coloplast.sk

Prihláste sa do Coloplast Kontakt už dnes!

Zapojiť sa do programu je jednoduché

Napíšte nám, alebo nám zavolajte na 0800 159 159. Služby Coloplast Kontakt už využilo viac ako 20 tisíc ľudí s intímnymi zdravotnými problémami. Staňte sa aj vy jedným z nich! Tešíme sa, že vás skoro privítame v programe Coloplast Kontakt!