Stomické poradne

Zoznam stomických poradní

Prosím kliknite do mapy a vyberte kraj, v ktorom hľadáte stomické poradne.

Bratislavský kraj

Univerzitná nemocnica Bratislava - Petržalka

Antolská 11,
851 07 Bratislava,
Onko-chirurgická ambulancia (poliklinika prízemie),
MUDr. Marián Príbeľský, CSc.,
Tel. 02/6867 2508,
Pondelok, Utorok, Streda

Univerzitná nemocnica Bratislava - Kramáre

Limbova 5,
831 01 Bratislava
Chir. amb. č.d. 111
Alena Tóthová
Tel. 02/595 42467, 02/595 42366
Pondelok 13.00 – 14.30

Národný onkologický ústav Bratislava

Klenová 1,
833 10 Bratislava,
Chirurgická klinika,
Tel. 02/593 78343,
Len pre stomikov operovaných v NOÚ

Onkologický ústav Sv. Alžbety, Bratislava

Heydukova 10,
812 50 Bratislava,
Stomická ambulancia (chir. amb. prízemie),
Mgr. Lada Valová,
Tel. 02/5924 9215,
Každá prvá streda v mesiaci,
15.00 – 18.00

UNsP Milosrdní Bratia, spol. s.r.o, Bratislava

Nám. SNP 10,
814 65 Bratislava,
Chirurgická ambulancia,
Mgr. Iveta Simonová,
Tel. 02/5788 7400, 0902 334 560,
Štvrtok 14.00 – 15.00

Banskobystrický kraj

FNsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica

Nám. L. Svobodu 1,
975 17 Banská Bystrica,
Odborná chirurgická ambulancia
(poliklinika 1. posch.), č.d. 1152,
Tel. 048/441 3543
Pondelok 12.00 – 15.00,
Štvrtok 9.00 – 15.00

Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o., Lučenec

nám. Republiky 14,
984 39 Lučenec,
Onko-chir ambulancia,
Iveta Miklušicová,
Tel. 047/431 1555,
Utorok a Streda, 8.00 -14.00

Nemocnica Zvolen, a.s. - Agel, Zvolen

Kuzmányho nábrežie 28,
960 89 Zvolen,
Chirurgické odd. (1. posch.),
vedúca sestra Alena Jurcsíková,
Tel. 045/520 1574,
Pondelok – Piatok

Svet zdravia, a.s. - Nemocnica Žiar nad Hronom

Sládkovičova 11,
965 37 Žiar nad Hronom,
Chirurgické odd.,
vedúca sestra Mgr. Margita Sedláková,
Mária Forgáčová,
Tel. 045/670 9201,
Pondelok – Piatok

FNsP F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

Nám. L. Svobodu 1,
975 17 Banská Bystrica,
Chirurgická ambulancia (Ambulancia hepato-pankreato-biliárnej chirurgie),
Tel. 048/441 3892
Pondelok – Piatok 7:00 – 15:30

Košický kraj

Pro Vitae n.o., Všeobecná nemocnica, Gelnica

Nemocničná 33
055 06 Gelnica,
Chirurgická ambulancia,
MUDr. Marián Hudák,
Tel. 053/4821 444(5),
Pondelok – Piatok 8.00 – 14.00

Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice

Rastislavova 43
041 90 Košice,
II. chir. klinika,
Mgr. Iveta Nagyová,
Tel. 055/615 2145,
Streda a Štvrtok 14.00 – 15.00

Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice

Trieda SNP 1
041 90 Košice,
I. chirurgická klinika,
Tel. 055/640 3870
Mgr. Gabriela Chovancová,
Tel. 0905 143 969
Janette Janitorová,
Tel. 0918 488 781
Pondelok – Piatok 8.00 – 15.00

Nemocnica Košice - Šaca, a.s., Agel

Lúčna 57,
040 15 Košice-Šaca,
III. chir. klinika, chir.amb.,
Anna Rusnáková,
Tel. 055/723 4518,
Pondelok – Piatok 13.00 – 14.00

Svet zdravia, a.s. - Nemocnica Michalovce

Špitálska 2
071 01 Michalovce,
Chirurgické oddelenie
Mgr. Anna Matiová,
Tel. 056/641 6755, 0908 984 064
Pondelok – Piatok 7.00 – 15.30

Onko-chirurgická ambulancia
MUDr. Bohdan Koziak
Tel. 056/641 6825,
Štvrtok 7.00 – 14.00

Svet zdravia, a.s. - Nemocnica Trebišov

SNP 1079/76,
075 01 Trebišov,
Mgr. Adriana Kolesárová,
Tel. 056/666 0761
každý 3. utorok v mesiaci 13.00 – 15.00

Svet zdravia, a.s.- Nemocnica s poliklinikou sv. Alžbety, Rožňava

Špitálska 1
048 01 Rožňava,
Chirurgická ambulancia,
Lenka Plačková,
Tel. 058/777 1377,
Pondelok – Piatok 7.00 -14.00

Svet zdravia, a.s. - Nemocnica Spišská Nová Ves

Jánskeho 1
052 01 Spišská Nová Ves,
Chirurgické oddelenie,
Bc. Ivana Súľovská,
Tel. 0904 549 101,
Pondelok – Piatok 8.00 -14.00

Nitriansky kraj

Nemocnica AGEL, Komárno

Mederčská 39, 945 01 Komárno,
Chirurgické oddelenie,
MUDr. Gustáv Škodáček, Mgr. Alica Zsomborgi,
Tel. 035/790 9222,
Pondelok – Piatok 8.00 -15.00

Nemocnica AGEL, Komárno

Onkologické oddelenie,
MUDr. Oľga Rosínska,
Tel. 035/790 9587,
Pondelok – Piatok 8.00 – 14.00

MediKom, s.r.o., chir. amb., Komárno

Špitálska 1016,
945 01 Komárno,
MUDr. František Baštrnák,
Tel. 0918 539 495,

Alena Kočišová,
Tel. 035/777 8182,
každý štvrtok 8.00 – 12.00 

Nemocnica AGEL, Levice

SNP 19,
934 01 Levice,
Chirurgická príjmová ambulancia,
Katarína Mačuchová,
Tel. 0915 246 091,
Pondelok – Piatok 13.00 -14.00

Fakultná nemocnica, Nitra

Špitálska 6, 950 01 Nitra,
Chirurgický pavilón,
prízemie č. dv. 163,
Jana Šabíková, Mgr. Michal Pražák
Tel. 037/654 5430,
E-mail: stomia.fnnitra@gmail.com
Streda 12.30-14.30 (obj. na presný čas)

Fakultná nemocnica, Nitra

Špitálska 6,
950 01 Nitra,
Chir. klinika 3. posch.
Helena Malúchová
Tel. 037/654 5430

Poliklinika sv. Medarda, Nitra
Špitálska 13,
949 01 Nitra,

MUDr. Ľubomír Ševčík,
Mgr.Silvia Miháliková,
Tel. 037/694 2231,
Pondelok – Piatok 8.00 – 12.00

Fakultná nemocnica s poliklinikou, Nové Zámky

Slovenská 11A
940 34 Nové Zámky,

Chirurgická ambulancia 9. poschodie,
Katarína Csandová,
Tel. 035/691 2752,
Pondelok – Piatok 8.00-14.00

Nemocnica na okraji mesta n.o., Partizánske

Nová Nemocnica 511
Partizánske,
Ambulancia klinickej onkológie,
MUDr. Alexandra Szabová,
Tel. 038/7473116
Pondelok – Piatok 7.00 – 14.00

Svet zdravia, Nemocnica Topoľčany a.s.

Pavlovova 17,
955 20 Topoľčany,
Onkologická ambulancia II.,
Mária Michnová,
Tel. 038/382 4414,
Utorok a Piatok 10.00 – 14.00
po telefonickom dohovore

Nemocnica AGEL, Zlaté Moravce

Bernolákova 4,
Zlaté Moravce,
Chirurgická ambulancia II. prízemie,
Mgr. Ľubica Zlatňanská,
Tel. 037/690 5204,
Pondelok 8.00 – 12.00
Štvrtok 9.00 – 12.30

Prešovský kraj

Všeobecná nemocnica s poliklinikou,a.s., Agel, Levoča

Preobstnerova cesta 2/3082
054 01 Levoča,
Chirurgické oddelenie
Mgr. Renáta Kopkášová,
Tel. 0917 424 651
Pondelok – Piatok 8.00-15.00

NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov

Sv. Jakuba 21
085 01 Bardejov,
Chirurgické oddelenie
Mária Arendáčová,
Tel. 054/478 8435,
Pondelok – Piatok 7:00-14:00

Svet zdravia, a.s. - Nemocnica Humenné

Nemocničná 7
066 36 Humenné,
Chirurgické oddelenie
Mgr. Lenka Fencáková,
Tel. 057/770 6352
Pondelok – Piatok 8.00 -14.00

Mgr. Jana Rošková
Tel. 0918 213 868
1. a 3. stredu v mesiaci 13.00 – 15.00

POKO Poprad, s.r.o., Adus poliklinika

Mnoheľova 2
058 01 Poprad,
Mgr. Iveta Šefčáková,
Tel. 0907 438 485,
Monika Krempašská
Tel. 0907 102 646
Pondelok – Piatok 8.00 – 14.00

Fakuktná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana, Prešov

J. Hollého 14
080 01 Prešov
Onko-chirurgická amb. 5. poschodie,
Tel. 051/701 1607
Pondelok: prim. MUDr. Jaroslav Barla,
Štvrtok: MUDr. Ján Vaško
Mgr. Stanislava Kocová
Tel. 0904 542 042

Neštátna chirurgická ambulancia - Holger Slovakia, s.r.o.

Prostějovská 33/B
080 01 Prešov,
MUDr. Slavomír Kvokačka,
Tel. 0949 718 994,
kvokacka@zoznam.sk,
Pondelok – Piatok 9.00 – 12.00

Poliklinika Sabinov n.o.

Slov. národného povstania 1
08301 Sabinov,

Chirurgická ambulancia,
MUDr. Jurij Chudov
Tel. 051/773 9755
Pondelok, Utorok, Piatok 8.00 – 14.00

Poliklinika Pro Care - Sekčov, Prešov

Jurkovičova 19
080 01 Prešov,
Onko-chir. amb.,
MUDr. Ján Hanudeľ,
Tel. 051/756 3593,
Každý deň okrem stredy,
13.00 – 15.00

Nemocnica Snina, s.r.o.

Sládkovičova 300/03
069 01 Snina,
Chirurgické oddelenie,
Mgr. Dana Titová,
Tel. 057/787 1215,
Pondelok – piatok,
8.00 – 14.00

Ľubovnianska nemocnica, n.o., Stará Ľubovňa

Obrancov mieru 3
064 01 Stará Ľubovňa,
POKO amb.,
MUDr. Martina Turčániová,
Mgr. V. Plavnická,
Mgr. Mária Krafčíková,
Tel. 052/431 7331,
Pondelok – piatok 7.00 -14.00

Svet zdravia, a.s. - Nemocnica Svidník

ul. MUDr. Pribulu
089 01 Svidník,
Onkologická ambulancia
Emília Kolesárová,
Anna Weisová
Tel. 054/786 0254,
Pondelok – Piatok 8.00 -14.00

Svet zdravia, a.s.- Nemocnica Vranov nad Topľou

M. R. Štefánika 178/177B
093 27 Vranov nad Topľou,
Onkologická ambulancia,
Mgr. Kristína Šaffová,
Tel. 057/486 5158,
Tel. 0908 361 075
Utorok a štvrtok 10.00 – 14.00

Trenčiansky kraj

Fakultná nemocnica Trenčín

Legionárska 28
911 01 Trenčín,
Stomická ambulancia
Mgr. Mária Matejíková,
Mgr. Adriana Kročilová,
Pondelok 8.00 – 13.00

NZZ Sv.Vincent, s.r.o., Prievidza

Hviezdoslavova 3
971 01 Prievidza,
Onko-chirurgická ambulancia,
Gabriela Gabovičová,
Tel. 046/542 2765,
Piatok 10.00 -12.00

Trnavský kraj

Nemocnica s poliklinikou Svet zdravia, a.s., Dunajská Streda

Veľkoblahovská 23
929 01 Dunajská Streda,
Chirurgické oddelenie,
Judita Kósa,
Tel. 0918 710 035

Nemocnica s poliklinikou sv.Lukáša Galanta, a.s.

Hodská 38
924 22 Galanta,
Chirurgická ambulancia (8. posch.),
Jana Szentiványiová,
Tel. 031/783 3540,
Prvý štvrtok v mesiaci 13.00 – 15.30

Fakultná nemocnica AGEL Skalica, a.s.

Koreszkova 7
909 82 Skalica,
Onkologická ambulancia,
Marta Ivičicová,
Tel. 034/664 4365
Pondelok – Piatok 8.00 – 14.00

Falultná nemocnica, Trnava

A. Žarnova 11
917 75 Trnava,
Proktolologická ambulancia,
Mária Dovičičová,
Tel. 033/593 8817,
Piatok 10.00 – 12.00 

Žilinský kraj

Kysucká nemocnica s poliklinikou, Čadca

Palárikova 57
022 01 Čadca,
Onko-chir. amb.,
vedúca sestra Mgr. Mária Šimčisková,
Tel. 041/4604 468,
streda v ordinačných hodinách

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou, Dolný Kubín

Nemocničná 10
026 14 Dolný Kubín,
Bc. Zlatica Mišúlová,
Tel. 043/580 1276,
posledný piatok v mesiaci 13.00-15.00

Liptovská nemocnica s poliklinikou, Liptovský Mikuláš

Palúčanská 25
031 23 Liptovský Mikuláš,
Onko-chir.amb.,
p. Gabriela Kasanická,
Tel. 044/556 3281,
Piatok 8.00 – 14.30

Univerzitná nemocnica, Martin

Kollárova 2
036 01 Martin,
Koloproktologická ambulancia,
MUDr. Marek Adámik,
Tel. 043/420 3307,
Pondelok a Piatok 8.00 – 14.00

Univerzitná nemocnica, Martin

Kollárova 2
036 01 Martin,
Poradňa pre stomikov, Stará budova chirurgie
Mgr. Adriana Simová,
Tel. 0907 555 709
Pondelok a štvrtok 14.00-16.30 (po telefonickom dohovore)

Hornooravská nemocnica s poliklinikou, Trstená

Bernolákova 24
028 01 Trstená,
Onko-chirurgická ambulancia
Tel. 043/530 7240

Nemocnica s poliklinikou, Považská Bystrica

Nemocničná 986
017 01 Považská Bystrica,
Stomická ambulancia,
MUDr. Szikora,
Marta Janošková,
Tel. 042/430 4426,
Piatok 10.00 – 14.00

Fakultná nemocnica s poliklinikou, Žilina

ul. Vojtecha Spanyola 43
012 07 Žilina,
Stomická poradňa, poliklinika,
1. poschodie, č. d. 406,
Eva Beňová,
Tel. 041/511 0625
Piatok 8.30 – 13.45

Ústredná vojenská nemocnica SNP, Ružomberok

ul. gen. Miloša Vesela 21
034 26 Ružomberok,
Chirurgická ambulancia,
Janka Mišková,
Tel. 044/438 2804
Pondelok – Piatok (podľa dohody)

Telefonická podpora

našich poradkýň - zdravotných sestier

Coloplast Kontakt zahŕňa aj telefonickú službu, kam môžete zavolať, ak máte obavy súvisiace so stómiou a chceli by ste poradit‘ s používaním zdravotných pomôcok alebo máte komplikácie.

Pomoc keď ju potrebujete

Bezplatná infolinka je vám k dispozícii v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00. Vždy sa dovoláte našim zdravotným sestrám, ktoré majú viacročné skúsenosti s prácou na bezplatnej linke. Naše poradkyne vám radi pošlú vzorky zdarma.

V prípade vážnych zdravotných problémov, vám naše poradkyne odporučia návštevu najbližšieho odborného lekára alebo sestry. Ak neviete, kde sa nachádza najbližší odborný lekár alebo sestra, naše poradkyne vám radi pomôžu.

V hľadaní odpovedí na vaše otázky nie ste sami. Skúsme ich hľadať spoločne!

Sme tu pre vás, aby sme vám pomohli.

Kontaktujte nás.

Telefón: 0800 159 159
E-mail: info@coloplast.sk

Prihláste sa do Coloplast Kontakt už dnes!

Zapojiť sa do programu je jednoduché

Napíšte nám na e-mail info@coloplast.sk, alebo nám zavolajte na 0800 159 159.
Služby Coloplast Kontakt už využilo viac ako 20 tisíc ľudí s intímnymi zdravotnými problémami. Staňte sa aj vy jedným z nich! Tešíme sa, že vás skoro privítame v programe Coloplast Kontakt!